Самооборона.Беспредел в законах на ношение травмата.

Описание: Пишите здесь, если вы не знаете к какому тематическому разделу относится ваше сообщение
Правила раздела:

Хотели бы вы чтоб оружие стало более доступным?

Да
12
43%
Нет
16
57%
 
Всего проголосовавших: 28
gavrik
Аватара
gavrik
Репутация: 0
С нами: 11 лет 7 месяцев
ICQ

Re: Самооборона.Беспредел в законах на ношение травмата.

Сообщение #81 gavrik » 11.12.2014, 09:27

Законопроєкт №1135-1 «Про цивільну зброю і боєприпаси»
Проект вносять народні депутати України: Іллєнко А.Ю., Амельченко В.В., Артеменко А.В., Бордюг І.Л., Бублик Ю.В., Величкович М.Р., Висоцький С.В., Вітко А.Л., Вовк В.І., Головко М.Й., Кириченко О.М., Корчинська О.А., Кошелєва А.В., Купрієнко О.В., Левус А.М., Левченко Ю.В., Ленський О.О.. Лінько Д.В., Лозовой А.С., Ляшко О.В., Марченко О.О., Мосійчук І.В., Мушак О.П., Осуховський О.І., Парубій А.В., Попов І.В., Рибалка С.В., Рудик С.Я., Силантьєв Д.О., Скуратовський С.І., Шухевич Ю.Р.
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про цивільну зброю і боєприпаси»
[spoiler=]Текст законопроєкту

1. Обґрунтування необхідності ухвалення проекту Закону

Конституцією України проголошено, що людина її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в нашій державі найвищою соціальною цінністю. Кожна людина має невід'ємне право на життя, право на свободу та особисту недоторканність, а також недоторканність житла. Обов'язок держави – захищати життя людини (ст.ст. 3, 27, 29, 30 Конституції України).

Нагальною потребою є ухвалення законів, спрямованих на виконання вищевказаних статей Конституції України, у тому числі Закону, який врегульовує питання забезпечення громадянами нашої держави захисту свого життя та здоров'я, а також життя та здоров'я навколишніх від злочинних посягань за допомогою вогнепальної зброї.

Вогнепальна зброя є найефективнішим засобом реалізації громадянами конституційного права на самозахист. Переважна більшість розвинених країн світу (усталених демократій) надали таке право своїм громадянам, що сприяло зменшенню кількості насильницьких злочинів проти особи та злочинів проти власності. Світовими лідерами у володінні населенням вогнепальною зброєю є США, Швейцарія та Фінляндія з показником від 88 до 45 одиниць цивільної вогнепальної зброї на 100 осіб. В Україні цей показник становить 5,5 одиниці.

Досвід Прибалтики, Грузії та Молдови переконує, що надання права громадянам на цивільну вогнепальну зброю протягом року з моменту ухвалення відповідних законів знижує вуличну злочинність на 50–70%. Водночас введення жорстких правил і обмежень щодо володіння цивільною зброєю у Великій Британії призвело до стрімкого зростання кількості злочинів: на 88% злочинів з використанням насильства, на 101% озброєних пограбувань, на 105% зґвалтувань та на 24 % вбивств (зростання за 5 років).

На сьогодні обіг цивільної вогнепальної зброї законодавчо врегульовано спеціальними законами у всіх країнах Європи та у більшості пострадянських країн, обіг короткоствольної вогнепальної зброї дозволений у більшості країн Європи, зокрема, в Естонії, Латвії, Литві, Молдові, Білорусі.

Досвід вищезазначених країн засвідчує, що офіційно зареєстрована цивільна зброя використовується при вчиненні умисних злочинів менш ніж у 0,001% випадків від загальної кількості злочинів.

Зважаючи на те, що держава наразі не в змозі убезпечити своїх громадян від злочинних посягань, володіння громадянами вогнепальною зброєю буде стримувальним фактором для значної частини злочинців.

Крім того, вже сьогодні громадяни України легально володіють вогнепальною зброєю у загальній кількості близько 2 млн. одиниць, а, за даними МВС України, протягом 2012 року було вчинено всього 48 злочинів із використанням легальної зброї (включно з необережними злочинами та випадками перевищення меж необхідної оборони), тобто 0,0024% від загальної кількості легальної вогнепальної зброї в Україні.

Разом з тим, за даними організації Small Arms Survey (Женева, Швейцарія), яка досліджує питання обігу нелегальної вогнепальної зброї у світі, в Україні в нелегальному обігу перебуває понад 3 млн. одиниць вогнепальної зброї.

Незважаючи на таку кількість зброї в обігу, ці правовідносини в країні досі не врегульовані жодним законом. Усі питання, пов’язані з обігом цивільної зброї, вирішуються виключно підзаконними нормативними актами МВС України та інших міністерств і відомств.

Чинні нормативні акти МВС України, що регламентують обіг вогнепальної зброї в державі, фактично дублюють основні положення колишнього радянського законодавства. Переважна більшість норм є тепер анахронізмом та не регламентує навіть усталених суспільних відносин у сфері обігу зброї. Так, дотепер відсутній єдиний державний реєстр власників зброї, не визначені правові підстави діяльності стрілецьких спортивних організацій, немає будь-якої класифікації сучасної зброї тощо.

Відсутня узгоджена термінологія та класифікація, що призводить, з одного боку, до вільного трактування і неузгодженості, а з другого - створює підґрунтя для зростання корупції у цій сфері.

Такий стан речей не може ані забезпечити нормальне врегулювання цих вже наявних суспільних відносин, ані гарантувати громадянам, що їх право на володіння зброєю не буде узурпуватися з боку влади в майбутньому.

Водночас необхідно врахувати, що зосередження всіх важелів впливу в руках одного органу виконавчої влади, як у цьому випадку у сфері МВС України, створює підґрунтя до розвитку бюрократизму та зростання корупції у сфері обігу цивільної зброї.

Брак правового забезпечення режиму контролю у сфері обігу вогнепальної зброї і бойових припасів, застарілість наявної нормативної бази не дозволяють громадянам ефективно та в законний спосіб реалізувати своє право на захист, а органам державної влади ефективно контролювати обіг цивільної зброї.

Така правова ситуація також заважає розвитку економічних відносин та розвитку стрілецького спорту в державі.

2. Цілі та завдання прийняття проекту Закону

Головною метою ухвалення Закону України «Про цивільну зброю і боєприпаси» є законодавче врегулювання придбання, зберігання та використання громадянами зброї. Норми проекту Закону спрямовані, перш за все, на гарантування конституційного права громадян України на захист свого життя, здоров'я і власності.

Крім того, Закон має впорядкувати вже наявні правовідносини у сфері обігу цивільної зброї, які до цього часу не врегульовані, або суперечливі, регламентувати та запровадити нові правовідносини, які сприятимуть розвитку громадянського суспільства, економіки та спорту, подоланню корупції, зменшенню нелегальної зброї та поступового її виведення з тіньового обігу.

Ухвалення цього Закону також підніме рівень довіри громадян до держави.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту Закону

Цей Закон на основі положень Конституції України, якими встановлено право кожної людини на життя та його захист від злочинних посягань, право на недоторканні та безпеку людини, її життя, здоров'я, честі та гідності, рівність конституційних прав і свобод громадян, непорушність права приватної власності, захист суверенітету і територіальної цілісності держави, як справи всього українського народу, а також на основі природного права кожної людини на життя, встановлює право на володіння зброєю та боєприпасами, визначає умови, порядок та правила придбання зброї і боєприпасів громадянами, володіння ними, їх зберігання, переміщення, використання та застосування, позбавлення права на володіння зброєю та її вилучення, регламентує порядок організації курсів з підготовки власників зброї, а також визначає перелік повноважень органів державної влади та управління у сферах обігу зброї та боєприпасів і надання послуг, пов'язаних із використанням зброї та боєприпасів.

Закон складається з 10 розділів і регулює усі сфери цивільного обігу та використання зброї і боєприпасів в Україні, починаючи від набуття права на зброю, її придбання, використання, господарської діяльності у цій сфері, закінчуючи міжнародною співпрацею у цій галузі.

До того ж, Закон не лише лібералізує обіг короткоствольної вогнепальної зброї в Україні, але й посилює відповідальність за її незаконне використання, а також регламентує обіг пневматичної зброї, яка на сьогодні перебуває у вільному нерегламентованому обігу і через це часто використовується з хуліганською метою.

Закон запроваджує чітку класифікацію зброї та боєприпасів у цивільному обігу, розмежовує види зброї за режимом їх обігу, а також визначає види та категорії зброї, забороненої до цивільного обігу. Встановлює чіткі вимоги щодо набуття громадянами права на зброю.

4. Стан нормативно-правової бази у вказаній сфері правового регулювання

За відсутності базового регуляторного Закону, у цій сфері діє велика кількість неузгоджених підзаконних нормативних актів, які або породжують колізії норм права, або залишають суттєві прогалини у сфері обігу цивільної вогнепальної зброї.

Відсутність чіткої законодавчо встановленої класифікації та термінології не дозволяє узгодити підзаконні нормативні акти та сприяти розвитку законних суспільних відносин у сфері обігу цивільної зброї та боєприпасів.

Сьогодні у зазначеній сфері суспільних відносин діють Конституція України, Кримінальний кодекс України, Кримінальний процесуальний кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, закони України «Про фізичну культуру та спорт», «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», «Про об’єднання громадян» тощо.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Ухвалення та реалізація цього Закону потребують виділення незначних коштів з Державного бюджету України виключно для створення Єдиного державного реєстру вогнепальної зброї, якого нині не існує.

Усі інші витрати можуть повністю покриватися за рахунок надходжень від обов’язкових платежів, які сплачують власники зброї під час реалізації своїх прав у цивільному обігу зброї.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту Закону

Ухвалення зазначеного Закону цілком відповідає інтересам держави та суспільства, враховує європейське законодавство та досвід, дає можливість врегулювати на законодавчому рівні питання набуття та володіння громадянами зброї для захисту свого життя та здоров'я від злочинних посягань, а також життя та здоров'я оточуючих.

Реалізація цього Закону суттєво знизить рівень злочинності в країні, зокрема, дасть змогу зменшити кількість тяжких злочинів та злочинів проти власності.

Сприятиме економічному зростанню у галузі виробництва та торгівлі цивільною зброєю та боєприпасами, а також надання послуг населенню в цій сфері, що позитивно вплине на створення нових робочих місць та зростання надходжень до Державного бюджету України.

Крім того, Закон слугуватиме розвитку сучасного стрілецького спорту та зростанню спортивного престижу України на міжнародному рівні.[/spoiler]
Текст Закона
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=52809

semantic
semantic
Репутация: 0
С нами: 9 лет 6 месяцев

Re: Самооборона.Беспредел в законах на ношение травмата.

Сообщение #82 semantic » 11.12.2014, 11:27

Шансы принятия закона какие? 20-30%?
[color=#40FF80]Не относитесь к жизни слишком серьёзно,всё равно вам из неё живым не выбраться![/color]

gavrik
Аватара
gavrik
Репутация: 0
С нами: 11 лет 7 месяцев
ICQ

Re: Самооборона.Беспредел в законах на ношение травмата.

Сообщение #83 gavrik » 11.12.2014, 14:08

Думаю 50/50.
Jedem das Seine

semantic
semantic
Репутация: 0
С нами: 9 лет 6 месяцев

Re: Самооборона.Беспредел в законах на ношение травмата.

Сообщение #84 semantic » 11.12.2014, 14:27

50 процентов на то что его не примут, 50 процентов на то что его не будут выполнять под каким либо предлогом. :)
[color=#40FF80]Не относитесь к жизни слишком серьёзно,всё равно вам из неё живым не выбраться![/color]

gavrik
Аватара
gavrik
Репутация: 0
С нами: 11 лет 7 месяцев
ICQ

Re: Самооборона.Беспредел в законах на ношение травмата.

Сообщение #85 gavrik » 11.12.2014, 20:01

50% что его примут. Только пэрэсичному громадяныну от этого лучше не станет. Сейчас на травмы цены выросли до "небес".
Вий кал. 9 мм - 12250.00 грн. (http://ibis.net.ua/ru/products/details/12710124/)
Форт - 12Р кал. 9 мм - 11750.00 грн. (http://ibis.net.ua/ru/products/details/12180001/)
Форт - 17Р кал. 9 мм - 8820.00 грн. (http://ibis.net.ua/ru/products/details/12180016/)
Ну и в таком духе. Можно конечно найти дешевле б/у за 5000 - 6000 грн.
За нарезной короткоствол, я думаю цена будет выше.
Jedem das Seine

semantic
semantic
Репутация: 0
С нами: 9 лет 6 месяцев

Re: Самооборона.Беспредел в законах на ношение травмата.

Сообщение #86 semantic » 11.12.2014, 20:24

Если примут , то цены автоматом поднимут еще 50-100 % .
Спрос видите ли...
Как это было с переделанными АК в конце майдана-начале АТО. Резко начали покупать и резко взлетели цены.
[color=#40FF80]Не относитесь к жизни слишком серьёзно,всё равно вам из неё живым не выбраться![/color]

gavrik
Аватара
gavrik
Репутация: 0
С нами: 11 лет 7 месяцев
ICQ

Re: Самооборона.Беспредел в законах на ношение травмата.

Сообщение #87 gavrik » 12.12.2014, 10:28

semantic писал(а):Как это было с переделанными АК в конце майдана-начале АТО. Резко начали покупать и резко взлетели цены.
Совершенно верно. Летом 2013 я планировал покупку чего то нарезного выбор был между "огражданенным" АК, СКСом и "мелкашкой". Тогда в "Ибисе" были цены
АК - 6000 грн.
CКC - 2000 грн.
Малин 22 ХТ - 3200 гнр.
Хотя реально, если привязывать это к курсу мог подорожать только Малин 22 ХТ т.к. сделано в ЮСА, растаможка, пересылка и т.д. Все остальное восстановлено и переделано с военных складов типа В.Ч. А4558 и к курсу доллара практически отношения не имеет.

Вот цены на сегодня
АК - 18850.00 грн. (http://ibis.net.ua/ru/products/details/12710411/)
CКC - 4000.00 грн. (http://ibis.net.ua/ru/products/details/12710505/)
Малин 22 ХТ - 6890.00 грн. (http://ibis.net.ua/ru/products/details/12500180/)
semantic писал(а):Спрос видите ли...
Jedem das Seine

semantic
semantic
Репутация: 0
С нами: 9 лет 6 месяцев

Re: Самооборона.Беспредел в законах на ношение травмата.

Сообщение #88 semantic » 12.12.2014, 12:10

Изображение
Карабин охотничий. На человечину? Уже писали бы "для самообороны"...
;;-))) ;;-))) ;;-))) ;;-))) ;;-))) ;;-))) ;;-))) ;;-))) ;;-))) ;;-))) ;;-))) ;;-))) ;;-)))
[color=#40FF80]Не относитесь к жизни слишком серьёзно,всё равно вам из неё живым не выбраться![/color]

Быть добру
Быть добру
Репутация: 0
С нами: 5 лет 8 месяцев

Re: Самооборона.Беспредел в законах на ношение травмата.

Сообщение #89 Быть добру » 12.12.2014, 12:25

semantic писал(а):Изображение
Карабин охотничий. На человечину? Уже писали бы "для самообороны"...
;;-))) ;;-))) ;;-))) ;;-))) ;;-))) ;;-))) ;;-))) ;;-))) ;;-))) ;;-))) ;;-))) ;;-))) ;;-)))
Извините, но немного поправлю Вас - это не карабин - это АКС

sasha
sasha
Репутация: 0
С нами: 7 лет

Re: Самооборона.Беспредел в законах на ношение травмата.

Сообщение #90 sasha » 12.12.2014, 12:41

И я поправлю - И ГДЕ ТАМ АКС ?

Тур
Тур
Репутация: 0
С нами: 7 лет

Re: Самооборона.Беспредел в законах на ношение травмата.

Сообщение #91 Тур » 12.12.2014, 12:49

gavrik писал(а):Законопроєкт №1135-1 «Про цивільну зброю і боєприпаси»
Проект вносять народні депутати України: Іллєнко А.Ю., Амельченко В.В., Артеменко А.В., Бордюг І.Л., Бублик Ю.В., Величкович М.Р., Висоцький С.В., Вітко А.Л., Вовк В.І., Головко М.Й., Кириченко О.М., Корчинська О.А., Кошелєва А.В., Купрієнко О.В., Левус А.М., Левченко Ю.В., Ленський О.О.. Лінько Д.В., Лозовой А.С., Ляшко О.В., Марченко О.О., Мосійчук І.В., Мушак О.П., Осуховський О.І., Парубій А.В., Попов І.В., Рибалка С.В., Рудик С.Я., Силантьєв Д.О., Скуратовський С.І., Шухевич Ю.Р.
Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про цивільну зброю і боєприпаси»
[spoiler=]Текст законопроєкту

1. Обґрунтування необхідності ухвалення проекту Закону

Конституцією України проголошено, що людина її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в нашій державі найвищою соціальною цінністю. Кожна людина має невід'ємне право на життя, право на свободу та особисту недоторканність, а також недоторканність житла. Обов'язок держави – захищати життя людини (ст.ст. 3, 27, 29, 30 Конституції України).

Нагальною потребою є ухвалення законів, спрямованих на виконання вищевказаних статей Конституції України, у тому числі Закону, який врегульовує питання забезпечення громадянами нашої держави захисту свого життя та здоров'я, а також життя та здоров'я навколишніх від злочинних посягань за допомогою вогнепальної зброї.

Вогнепальна зброя є найефективнішим засобом реалізації громадянами конституційного права на самозахист. Переважна більшість розвинених країн світу (усталених демократій) надали таке право своїм громадянам, що сприяло зменшенню кількості насильницьких злочинів проти особи та злочинів проти власності. Світовими лідерами у володінні населенням вогнепальною зброєю є США, Швейцарія та Фінляндія з показником від 88 до 45 одиниць цивільної вогнепальної зброї на 100 осіб. В Україні цей показник становить 5,5 одиниці.

Досвід Прибалтики, Грузії та Молдови переконує, що надання права громадянам на цивільну вогнепальну зброю протягом року з моменту ухвалення відповідних законів знижує вуличну злочинність на 50–70%. Водночас введення жорстких правил і обмежень щодо володіння цивільною зброєю у Великій Британії призвело до стрімкого зростання кількості злочинів: на 88% злочинів з використанням насильства, на 101% озброєних пограбувань, на 105% зґвалтувань та на 24 % вбивств (зростання за 5 років).

На сьогодні обіг цивільної вогнепальної зброї законодавчо врегульовано спеціальними законами у всіх країнах Європи та у більшості пострадянських країн, обіг короткоствольної вогнепальної зброї дозволений у більшості країн Європи, зокрема, в Естонії, Латвії, Литві, Молдові, Білорусі.

Досвід вищезазначених країн засвідчує, що офіційно зареєстрована цивільна зброя використовується при вчиненні умисних злочинів менш ніж у 0,001% випадків від загальної кількості злочинів.

Зважаючи на те, що держава наразі не в змозі убезпечити своїх громадян від злочинних посягань, володіння громадянами вогнепальною зброєю буде стримувальним фактором для значної частини злочинців.

Крім того, вже сьогодні громадяни України легально володіють вогнепальною зброєю у загальній кількості близько 2 млн. одиниць, а, за даними МВС України, протягом 2012 року було вчинено всього 48 злочинів із використанням легальної зброї (включно з необережними злочинами та випадками перевищення меж необхідної оборони), тобто 0,0024% від загальної кількості легальної вогнепальної зброї в Україні.

Разом з тим, за даними організації Small Arms Survey (Женева, Швейцарія), яка досліджує питання обігу нелегальної вогнепальної зброї у світі, в Україні в нелегальному обігу перебуває понад 3 млн. одиниць вогнепальної зброї.

Незважаючи на таку кількість зброї в обігу, ці правовідносини в країні досі не врегульовані жодним законом. Усі питання, пов’язані з обігом цивільної зброї, вирішуються виключно підзаконними нормативними актами МВС України та інших міністерств і відомств.

Чинні нормативні акти МВС України, що регламентують обіг вогнепальної зброї в державі, фактично дублюють основні положення колишнього радянського законодавства. Переважна більшість норм є тепер анахронізмом та не регламентує навіть усталених суспільних відносин у сфері обігу зброї. Так, дотепер відсутній єдиний державний реєстр власників зброї, не визначені правові підстави діяльності стрілецьких спортивних організацій, немає будь-якої класифікації сучасної зброї тощо.

Відсутня узгоджена термінологія та класифікація, що призводить, з одного боку, до вільного трактування і неузгодженості, а з другого - створює підґрунтя для зростання корупції у цій сфері.

Такий стан речей не може ані забезпечити нормальне врегулювання цих вже наявних суспільних відносин, ані гарантувати громадянам, що їх право на володіння зброєю не буде узурпуватися з боку влади в майбутньому.

Водночас необхідно врахувати, що зосередження всіх важелів впливу в руках одного органу виконавчої влади, як у цьому випадку у сфері МВС України, створює підґрунтя до розвитку бюрократизму та зростання корупції у сфері обігу цивільної зброї.

Брак правового забезпечення режиму контролю у сфері обігу вогнепальної зброї і бойових припасів, застарілість наявної нормативної бази не дозволяють громадянам ефективно та в законний спосіб реалізувати своє право на захист, а органам державної влади ефективно контролювати обіг цивільної зброї.

Така правова ситуація також заважає розвитку економічних відносин та розвитку стрілецького спорту в державі.

2. Цілі та завдання прийняття проекту Закону

Головною метою ухвалення Закону України «Про цивільну зброю і боєприпаси» є законодавче врегулювання придбання, зберігання та використання громадянами зброї. Норми проекту Закону спрямовані, перш за все, на гарантування конституційного права громадян України на захист свого життя, здоров'я і власності.

Крім того, Закон має впорядкувати вже наявні правовідносини у сфері обігу цивільної зброї, які до цього часу не врегульовані, або суперечливі, регламентувати та запровадити нові правовідносини, які сприятимуть розвитку громадянського суспільства, економіки та спорту, подоланню корупції, зменшенню нелегальної зброї та поступового її виведення з тіньового обігу.

Ухвалення цього Закону також підніме рівень довіри громадян до держави.

3. Загальна характеристика та основні положення проекту Закону

Цей Закон на основі положень Конституції України, якими встановлено право кожної людини на життя та його захист від злочинних посягань, право на недоторканні та безпеку людини, її життя, здоров'я, честі та гідності, рівність конституційних прав і свобод громадян, непорушність права приватної власності, захист суверенітету і територіальної цілісності держави, як справи всього українського народу, а також на основі природного права кожної людини на життя, встановлює право на володіння зброєю та боєприпасами, визначає умови, порядок та правила придбання зброї і боєприпасів громадянами, володіння ними, їх зберігання, переміщення, використання та застосування, позбавлення права на володіння зброєю та її вилучення, регламентує порядок організації курсів з підготовки власників зброї, а також визначає перелік повноважень органів державної влади та управління у сферах обігу зброї та боєприпасів і надання послуг, пов'язаних із використанням зброї та боєприпасів.

Закон складається з 10 розділів і регулює усі сфери цивільного обігу та використання зброї і боєприпасів в Україні, починаючи від набуття права на зброю, її придбання, використання, господарської діяльності у цій сфері, закінчуючи міжнародною співпрацею у цій галузі.

До того ж, Закон не лише лібералізує обіг короткоствольної вогнепальної зброї в Україні, але й посилює відповідальність за її незаконне використання, а також регламентує обіг пневматичної зброї, яка на сьогодні перебуває у вільному нерегламентованому обігу і через це часто використовується з хуліганською метою.

Закон запроваджує чітку класифікацію зброї та боєприпасів у цивільному обігу, розмежовує види зброї за режимом їх обігу, а також визначає види та категорії зброї, забороненої до цивільного обігу. Встановлює чіткі вимоги щодо набуття громадянами права на зброю.

4. Стан нормативно-правової бази у вказаній сфері правового регулювання

За відсутності базового регуляторного Закону, у цій сфері діє велика кількість неузгоджених підзаконних нормативних актів, які або породжують колізії норм права, або залишають суттєві прогалини у сфері обігу цивільної вогнепальної зброї.

Відсутність чіткої законодавчо встановленої класифікації та термінології не дозволяє узгодити підзаконні нормативні акти та сприяти розвитку законних суспільних відносин у сфері обігу цивільної зброї та боєприпасів.

Сьогодні у зазначеній сфері суспільних відносин діють Конституція України, Кримінальний кодекс України, Кримінальний процесуальний кодекс України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, закони України «Про фізичну культуру та спорт», «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», «Про об’єднання громадян» тощо.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Ухвалення та реалізація цього Закону потребують виділення незначних коштів з Державного бюджету України виключно для створення Єдиного державного реєстру вогнепальної зброї, якого нині не існує.

Усі інші витрати можуть повністю покриватися за рахунок надходжень від обов’язкових платежів, які сплачують власники зброї під час реалізації своїх прав у цивільному обігу зброї.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття проекту Закону

Ухвалення зазначеного Закону цілком відповідає інтересам держави та суспільства, враховує європейське законодавство та досвід, дає можливість врегулювати на законодавчому рівні питання набуття та володіння громадянами зброї для захисту свого життя та здоров'я від злочинних посягань, а також життя та здоров'я оточуючих.

Реалізація цього Закону суттєво знизить рівень злочинності в країні, зокрема, дасть змогу зменшити кількість тяжких злочинів та злочинів проти власності.

Сприятиме економічному зростанню у галузі виробництва та торгівлі цивільною зброєю та боєприпасами, а також надання послуг населенню в цій сфері, що позитивно вплине на створення нових робочих місць та зростання надходжень до Державного бюджету України.

Крім того, Закон слугуватиме розвитку сучасного стрілецького спорту та зростанню спортивного престижу України на міжнародному рівні.[/spoiler]
Текст Закона
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 3511=52809

У нас в стране как всегда... Если закон примут, то к нему в нагрузку еще кучу поправок, которые позволят ему давать преимущество только "нужным людям"

semantic
semantic
Репутация: 0
С нами: 9 лет 6 месяцев

Re: Самооборона.Беспредел в законах на ношение травмата.

Сообщение #92 semantic » 12.12.2014, 13:24

Быть добру писал(а):
semantic писал(а):Изображение
Карабин охотничий. На человечину? Уже писали бы "для самообороны"...
;;-))) ;;-))) ;;-))) ;;-))) ;;-))) ;;-))) ;;-))) ;;-))) ;;-))) ;;-))) ;;-))) ;;-))) ;;-)))
Извините, но немного поправлю Вас - это не карабин - это АКС
Оба не угадали.
Карабин охотничий АКМС кал. 7,62х39
Код товара: 12710404
Производитель: Концерн Калашников, Страна производитель: Украина, Количество патронов: 10, Вес: 3,3 кг, Длина общая: 870 мм, Приклад (ложа): складной (боковой), Ствол (характеристики): 41,5 см, Калибр: 7,62х39,
20400.00 грн.

Ибис сказал карабин , значит карабин.
ibis.net.ua/store/category_search/?advsrch=1&param_51[]=6476&categoryID=958
Можно было бы Шилку в карабины протянуть и она стала бы "карабином"....
[color=#40FF80]Не относитесь к жизни слишком серьёзно,всё равно вам из неё живым не выбраться![/color]

Быть добру
Быть добру
Репутация: 0
С нами: 5 лет 8 месяцев

Re: Самооборона.Беспредел в законах на ношение травмата.

Сообщение #93 Быть добру » 12.12.2014, 14:00

semantic писал(а):
Быть добру писал(а):
semantic писал(а):Изображение
Карабин охотничий. На человечину? Уже писали бы "для самообороны"...
;;-))) ;;-))) ;;-))) ;;-))) ;;-))) ;;-))) ;;-))) ;;-))) ;;-))) ;;-))) ;;-))) ;;-))) ;;-)))
Извините, но немного поправлю Вас - это не карабин - это АКС
Оба не угадали.
Карабин охотничий АКМС кал. 7,62х39
Код товара: 12710404
Производитель: Концерн Калашников, Страна производитель: Украина, Количество патронов: 10, Вес: 3,3 кг, Длина общая: 870 мм, Приклад (ложа): складной (боковой), Ствол (характеристики): 41,5 см, Калибр: 7,62х39,
20400.00 грн.

Ибис сказал карабин , значит карабин.
ibis.net.ua/store/category_search/?advsrch=1&param_51[]=6476&categoryID=958
Можно было бы Шилку в карабины протянуть и она стала бы "карабином"....
Десять патронов не влезут в магазин)), представленный на картинке.
10 патронов -действительно - может вместить карабин, не, он - не так выглядит, как вы выставили картинку!
Последний раз редактировалось Быть добру 12.12.2014, 14:29, всего редактировалось 1 раз.

gavrik
Аватара
gavrik
Репутация: 0
С нами: 11 лет 7 месяцев
ICQ

Re: Самооборона.Беспредел в законах на ношение травмата.

Сообщение #94 gavrik » 12.12.2014, 14:29

semantic писал(а):Десять патронов не влезут в магазин)), представленный на картинке.
В магазине ограничитель на 10патронов.
Jedem das Seine

Быть добру
Быть добру
Репутация: 0
С нами: 5 лет 8 месяцев

Re: Самооборона.Беспредел в законах на ношение травмата.

Сообщение #95 Быть добру » 12.12.2014, 14:45

gavrik писал(а):
semantic писал(а):Десять патронов не влезут в магазин)), представленный на картинке.
В магазине ограничитель на 10патронов.
Вот блин, как всегда лоханулся)) В магазин "НА КАРТИНКЕ" вместимостью 30 патронов - можно засунуть 10 - но только если получится ))

semantic
semantic
Репутация: 0
С нами: 9 лет 6 месяцев

Re: Самооборона.Беспредел в законах на ношение травмата.

Сообщение #96 semantic » 22.12.2014, 11:56

Изображение
[color=#40FF80]Не относитесь к жизни слишком серьёзно,всё равно вам из неё живым не выбраться![/color]

semantic
semantic
Репутация: 0
С нами: 9 лет 6 месяцев

Re: Самооборона.Беспредел в законах на ношение травмата.

Сообщение #97 semantic » 22.12.2014, 12:04

Изображение
Как же оружейному лобби не терпится - комиксы пошли в ход
[color=#40FF80]Не относитесь к жизни слишком серьёзно,всё равно вам из неё живым не выбраться![/color]

gavrik
Аватара
gavrik
Репутация: 0
С нами: 11 лет 7 месяцев
ICQ

Re: Самооборона.Беспредел в законах на ношение травмата.

Сообщение #98 gavrik » 22.12.2014, 13:51

В предложенной процедуре оформления почти ничего не изменилось. Только сократился срок выдачи "дозволу" або "мотывованои видмовы" с 30 дней до 5 дней.
Jedem das Seine

semantic
semantic
Репутация: 0
С нами: 9 лет 6 месяцев

Re: Самооборона.Беспредел в законах на ношение травмата.

Сообщение #99 semantic » 22.12.2014, 14:32

А характеристика от участкового?
[color=#40FF80]Не относитесь к жизни слишком серьёзно,всё равно вам из неё живым не выбраться![/color]

gavrik
Аватара
gavrik
Репутация: 0
С нами: 11 лет 7 месяцев
ICQ

Re: Самооборона.Беспредел в законах на ношение травмата.

Сообщение #100 gavrik » 19.05.2015, 09:29

За видачу зброї чиновникам проголосували 233 народних депутата.

[spoiler=]Верховна Рада планує видавати зброю чиновникам, що знаходяться у зоні проведення антитерористичної операції.

За проект закону про додаткові заходи щодо забезпечення індивідуальної безпеки осіб, які виконують службові обов'язки в межах території, на якій введено військовий стан або проводиться антитерористична операція (№2806) в першому читанні проголосували 233 народних депутата.

Документом пропонується надати можливість забезпечувати держслужбовців, які постійно або тимчасово виконують свої службові обов'язки у зоні АТО, зброєю, боєприпасами, спецзасобами індивідуального захисту та оповіщення про небезпеку.

Зазначається, що рішення про надання зброї та спецзасобів буде прийматися суб'єктом, уповноваженим щодо певної посадової особи, на підставі заяви держслужбовця.
Цікаво, що з моменту реєстрації Законопроекту у Парламенті, до його прийняття в першому читанні, пройшло всього дві доби.

Нижче наводимо поіменний перелік депутатів, що приймали участь у голосуванні про проект Закону про додаткові заходи щодо забезпечення індивідуальної безпеки осіб, які виконують службові обов'язки в межах території, на якій введений воєнний стан або проводиться антитерористична операція (№2806).[/spoiler]

http://zbroya.info/uk/blog/6024_za-vida ... -deputata/
Jedem das Seine


Вернуться в «Создай свою тему для обсуждения»

Кто сейчас на форуме (по активности за 5 минут)

Сейчас этот раздел просматривают: 3 гостя